Visning

Ta med en takstmann på visning.

Idag selges boliger på flere måter.

De fleste boliger selges gjennom megler, noen selges privat eller gjennom advokat.

 

Selger har opplysningsplikt overfor kjøper, men kjøper har også en undersøkelsesplikt:

Hvis det oppdages mangler ved boligen etter kjøpet, som kjøper burde eller måtte kjenne til på forhånd, kan kjøper miste sin rett til å påberope seg mangel ved boligen. Kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også å undersøke de opplysninger selger har gitt om boligen. Dersom selger gir opplysninger til kjøper om forhold ved boligen som er usikre, plikter kjøper å undersøke dette nærmere.

 

Visning av boligen før du legger inn bud:

  • Du kan engasjere takstmannen som rådgiver der og da. (Enkelt, billig og en god forsikring).
  • Vi kan gjennomgå salgsdokumentasjonen på forhånd og sammenholde den med slik boligen fremstår.

 

Visning
Ta med en takstmann på visning!