Verditakst

Verditakst

Ved en verditakst lager takstingeniøren en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Tilstandsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstingeniøren også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Ref. Norsk takst

Verditakst
Alt med VERDI teller med
Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport. Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole. Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport. Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole. Lånetakst, et forsiktig anslag på en eiendoms markedsverdi. Lånetaksten fastsettes av en takstmann og gir uttrykk for hans nedre anslag av eiendommens verdi.
I bolighandelen ligger lånetakst normalt 10–20 % lavere enn verditakst. De to taksttypene finnes i bolighandelen oftest i samme takstdokument (verdi- og lånetakst).
Når banker skal yte boliglån, følger det av boliglånsforskriften § 5 at banken skal ta utgangspunkt i et «forsvarlig verdigrunnlag for boligen». Finansdepartementet har sagt at dette uttrykket skal forstås som «markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering». Med utgangspunkt i lånetaksten må det antas at bankene som oftest vil oppfylle dette kravet. Når banker skal yte boliglån, følger det av boliglånsforskriften § 5 at banken skal ta utgangspunkt i et «forsvarlig verdigrunnlag for boligen». Finansdepartementet har sagt at dette uttrykket skal forstås som «markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering». Med utgangspunkt i lånetaksten må det antas at bankene som oftest vil oppfylle dette kravet. Når banker skal yte boliglån, følger det av boliglånsforskriften § 5 at banken skal ta