Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplan

Privat bolig eller hytte. Vedlikeholdsplan 

Tak med papptekking.
Tak med behov for utbedring og vedlikehold.
  • Du får en rapport på bygningens tekniske tilstand etter NS3424.
  • Alle bygningsdeler har en forventet normal levetid. Du får en oversikt over HVA du bør regne med å utføre NÅR, og en oversikt over forventede utgifter.

 

Borettslag eller sameie.

  • Teknisk tilstand etter NS3424 utarbeides på bygningsdeler og fellesareal som laget har vedlikeholdsansvar for.
  • Vedlikeholdsplanen viser normale levetider og forventet tidspunkt for nødvendige tiltak.
  • Forventede fremtidige kostnader gir grunnlag for å sette en mest mulig riktig felleskostnad.

 

Prisgrunnlaget er hentet fra NORSK PRISBOK som utgis av Norconsult Informasjonssystemer AS.