Uavhengig kontroll

Offentlig forskrift SAK10 krever uavhengig-kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1.

Link til forskriften.

 

Uavhengig-kontroll er påkrevet …

Det er du som byggherre/tiltakshaver som er ansvarlig for at det blir gjennomført uavhengig kontroll av våtrom i ditt byggeprosjekt. Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for fritt vann (vannsøl).

Det er også her «ingen regel uten unntak» og det er ikke alltid like lett å avgjøre om ditt våtrom krever uavhengig kontroll. Dette vet som regel den som er din ansvarlige søker i byggesaken, ELLER vi kan hjelpe med å avklare dette.

 

Det skal gjennomføres kontroll av bestemte arbeider og fagområder.

En slik kontroll skal være uavhengig, dvs. den skal gjennomføres av et foretak som ikke har utført arbeidet som skal kontrolleres. Bestemmelsen sier at foretaket ikke skal ha en juridisk, personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen.

Dette er en jobb for oss!

 

Våre kunder er profesjonelle utbyggere eller private som bygger seg bolig.

Ta kontakt i god tid for en nærmere prat …