Tilstandsrapport

Teknisk rapport utarbeidet av en uavhengig takstmann er et viktig dokument!

Når brukes denne rapportformen?

  • Salg av bolig.
  • Reklamasjon på utført arbeid.
  • Utarbeidelse av vedlikeholdsplan.

Tilstandsrapport gir en beskrivelse av

  • Hele huset.
  • En etasje.
  • Ett bestemt rom, f. eks. badet.
  • En bygningsdel eller komponent i et rom.

 

Teknisk rapport er med andre ord anvendelig i mange sammenhenger.

Rapporten anbefales av de fleste aktører som har med kjøp og salg av bolig å gjøre.

Forbrukerrådet imøteser økt bruk av tilstandsrapport for å redusere antall klager ved huskjøp.

 

Hva sier Norges Takseringsforbund:

Rapporten er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

 

Tilstandsrapport
Vær trygg – Bruk tilstandsrapport