Tilstandsrapport

Teknisk rapport utarbeidet av en uavhengig takstmann er et viktig dokument!

Når brukes denne rapportformen?

  • Salg av bolig.
  • Reklamasjon på utført arbeid.
  • Utarbeidelse av vedlikeholdsplan.

Tilstandsrapport gir en beskrivelse av

  • Hele huset.
  • En etasje.
  • Ett bestemt rom, f. eks. badet.
  • En bygningsdel eller komponent i et rom.

Teknisk rapport er med andre ord anvendelig i mange sammenhenger.

Rapporten anbefales av de fleste aktører som har med kjøp og salg av bolig å gjøre.

Forbrukerrådet imøteser økt bruk av tilstandsrapport for å redusere antall klager ved huskjøp.

Hva sier Norges Takseringsforbund:

En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand samt skader eller avvik som takstingeniøren har funnet ved sin undersøkelse.

Takstingeniøren vurderer boligen ut fra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type. Vurderingen gjøres i hovedsak opp mot hvordan det var vanlig å bygge og de reglene som gjaldt da boligen ble oppført. Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje og forringelse etter normal bruk, vil sjelden være noe du som kjøper kan klage på.

Tilstandsrapporten beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften om tilstandsrapport.

Noen bygningsdeler og rom omfattes ikke av minimumskravet til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Dette gjelder blant annet tilleggsbygg slik som garasje og andre frittstående bygninger, støttemurer, etasjeskiller og utvendige trapper.

Reglene i Avhendingsloven om kjøp og salg av brukt bolig ble endret 1. januar 2022.

Tilstandsrapport
Vær trygg – Bruk tilstandsrapport