Reklamasjon

Reklamasjon omhandler hovedsakelig to typer saker:

–  Mangel, ved kjøp av brukt bolig. 

–  Mangel ved utført arbeid.

 

I tillegg oppstår det endel tvister i forhold til overtakelse av ny bolig.

Viktig ved alle slike saker er å være tidlig ute med å melde inn forholdet.

 

Reklamasjon - Uenighet
Det har jeg ALDRI sagt !!

 

I slike saker er det takstmannens oppgave å granske alle tilgjengelige dokumenter for å avklare om det finnes saklig grunnlag for reklamasjon. Referanser som brukes er avtale mellom partene, salgsprospekt og tidligere takster, norsk lov, forskrifter, monteringsanvisninger, SINTEF Byggforsk sine byggdatablad og god håndtverksskikk.

 

Gode råd er ikke alltid dyre: