Reklamasjon

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier.

Takstingeniøren gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

Ref. Norsk takst.

Reklamasjon - Uenighet
Det har jeg ALDRI sagt !!

I slike saker er det takstmannens oppgave å granske alle tilgjengelige dokumenter for å avklare om det finnes saklig grunnlag for reklamasjon. Referanser som brukes er avtale mellom partene, salgsprospekt og tidligere takster, norsk lov, forskrifter, monteringsanvisninger, SINTEF Byggforsk sine byggdatablad og god håndtverksskikk.

Gode råd er ikke alltid dyre: