Energiattest

Krav til energiattest på boliger blir presisert i «Kapittel II. Energimerking av boliger og bygninger» i «Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften for bygninger)«.

 

Energiattest,

skal foreligge ved bl.a. salg av bolig.

Den kan utformes i to versjoner: Enkel og proff.

Det anbefales at en bygningskyndig person fyller ut registreringsskjemaet.

Vi tar jobben for kr. 900 inkl. mva. (Enkel versjon).

Merk: Nye boliger skal alltid energimerkes av en ekspert.

Du må godta at dine personopplysninger blir oppbevart av Enova, slik at vi vet hvem som har gjennomført energimerkingen.

Det er enkelt å energimerke.

Isolering gir bedre energiattest
Tilleggsisolering pågår i Ottestad. Innehaver av Hamar Byggtakst AS & sønn i ca. 1991!

Velger du enkel registrering blir du kun bedt om opplysninger som er helt nødvendige for å lage en attest, som type bygning, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte. Energikarakteren og oppvarmingskarakteren beregnes på dette grunnlaget. Har du litt mer kunnskap om hva som er gjort av endringer i boligen, kan du velge detaljert registrering for en mer nøyaktig energiattest. Her kan du for eksempel opplyse om du har nye vinduer, om isolasjonen er bedre enn typisk for det aktuelle byggeåret osv.
Du kan lagre informasjon underveis i registreringen, og hente den opp igjen senere.
Det kreves ingen kompetanse for å energimerke eksisterende boliger. Nye boliger skal alltid energimerkes av en ekspert. For boliger som er sammensatt av mange ulike deler og med ulik standard kan det være nødvendig med ekspertmerking for at registreringen skal bli presis.

Energimerkingsordningen adminisreres av Enova gjennom nettsiden Energimerking.no.

Du må godta at dine personopplysninger blir oppbevart av Enova, slik at vi vet hvem som har gjennomført energimerkingen.

Kan du ikke bruke den elektroniske løsningen, og heller ikke har andre (en bekjent, takstmann, megler eller lignende) som kan energimerke for deg, kan du fylle ut et papirskjema som behandles manuelt. Det er vanligvis 2-3 ukers behandlingstid.