Byggelånsoppfølging

Byggelån er et midlertidig lån som utbetales etterhvert som byggearbeidet skrider frem. 

 

Långivere forlanger normalt en byggelånsoppfølging.

Når du oppretter en byggelånskonto kan du bruke den til å betale alle byggeregninger med. Regningene blir kontrollert av banken, og belastet kontoen etter godkjennelse.
Banken trenger imidlertid sikkerhet for at det skapes verdier på byggeplassen som samsvarer med utbetalingene av lånet.

 

Dette sikres ved at en tredjepart, takstmannen, befarer byggeplassen etterhvert som bygginga skrider frem. Det normale er at bygginga kontrolleres på disse stadiene:

  • Når grunnarbeid og grunnmurer er ferdige.
  • Ved huset er lukket eller også kalt ferdig råbygg.
  • Ved ferdige innredningsarbeider.
  • Ved ferdigbefaring og overtakelse.
  • Når byggelånet skal omgjøres til et mere langsiktig lån (konvertering).

Hva kan vi bidra med foruten byggelånsoppfølgingen?

  • Forhåndstakst.
  • Assistanse ved overtakelse for å sikre at alle arbeidene er levert iht. avtaler og lovkrav.
  • Verditakst som grunnlag for langsiktig lån.
  • Vedlikeholdsplan eller kontroll av levert plan.

 

Byggelån
Budsjett og kalkyle

Velg riktig lånegiver til ditt byggelån ..

sjekk byggelånskalkulator på Smarte Penger.